werdepie facility management

De term Facility Management wordt niet bij elk bedrijf hetzelfde bekeken en per organisatie verschillen de opvattingen over facilitair management dus nogal eens. Doordat de facilitaire taken vaak niet bedrijfsspecifiek zijn, en vaak niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren, worden deze steeds vaker door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd.Deze taken worden dan bij een bedrijf uitgevoerd of aangestuurd door een facilitair manager.

Globaal gezien heeft de facility manager dus een ondersteunende taak en zorgt dat elke werknemer binnen het bedrijf de middelen heeft om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit loopt uiteen van de werkplek, de pc, stoelen en bureaus tot het regelen van bestellingen van kantoorbenodigdheden, de zorg voor de dagelijkse catering of de planning van een jubileum.

Verschillende taken:

Een aantal verschillende taken van het facility management zijn b.v. het zorg dragen voor of het aansturen van de volgende zaken:

Inkoop:

De inkoop van de benodigde middelen en diensten die zorgen dat de verschillende taken binnen het bedrijf naar behoren uitgevoerd kunnen worden en het onderhoud van de contacten met de leveranciers.

Logistiek:

Het zorgdragen voor de goede spullen op de juiste plaats. Denk hier bij b.v. aan kantoorbenodigdheden of de inrichting van werkplekken bij een nieuw project of een verhuizing.

Catering:

Ook de zorg voor de catering valt vaak onder de taken van het facilitair management, voldoende capaciteit en de locatie van het bedrijfsrestaurant of de planning van evenementen.

Huisvesting:

Een aantal zaken met betrekking tot het gebouw waar het bedrijf gevestigd is zijn van groot belang. De locatie, de capaciteit en parkeergelegenheid maar ook het onderhoud en de groenvoorziening wordt door het facility management geregeld. Dit kan een verantwoording zijn van het bedrijf zelf of van de eigenaar of verhuurder van het gebouw, de facility manager onderhoudt hier de contacten met de juiste personen.

Schoonmaak:

De werknemers moeten ook op een schone afdeling en werkplek kunnen werken, de facility manager zorgt voor een bedrijf dat zorg draagt voor deze taken.

Beveiliging:

De beveiliging zorgt dat er zich geen mensen het gebouw bevinden die er niet thuis horen. Ook het zorg dragen voor een passende beveiliging behoort tot de taken van de facility manager.


Bron Wiki/Facilitymanagent

Werdepie Consulting B.V.

100