werdepie samewerking
 • ax0

  In Rotterdam,1996 werd de basis gelegd van Ax0.io.
  Professionals, werkzaam in de automatisering, ervaren nog steeds een flink gat tussen twee werelden.
  Sterker, stakeholders, clienten, klanten, worden door dit gat benadeeld.
  Met de creatie van de '©Civile Matrix™' werd en wordt niet alleen de essentie inzichtelijk gemaakt.

  De matrix wordt dan ook ingezet door executives en managers om doelgerichte audits uit te voeren op projecten.
  Omissies en fouten in disciplines, projecten en programma's worden meteen duidelijk, waardoor risico's, tijd, en kosten overschrijding tegen gegaan.
  Het gebruik van de ci maakt intrinsieke kennis van disciplines of expertise van autommatiseren niet meer nodig.
  Hierdoor is de ©Civile Matrix™' de brug tussen digitaal en niet digitaal voor elke executive en manager.

  Door het toepassen van de '0 Tolerance' en 'Change without Changing', maakt Ax0.io audit en Full Control voor elke executive en manager mogelijk.
  Met eenvoudige instructie en coaching maken executives en managers zich de Full Control, in zeer korte tijd, eigen.
  Door gebruikte maken van de '0 Tolerance' van automatiseren is er geen noodzaak ook maar iets te veranderen
  De implementatie is hierdoor weinig intensief doordat governance, gehanteerde methoden of startegie geen enkele rol spelen.              

 • numoquest

  NumoQuest© als methode wijkt in benadering en potentie af van andere assessment methoden. De basis NumoQuest© maakt persoonlijke unieke aangeboren Talenten en Soft Skills inzichtelijk. Hiermee kan met elke gewenste en gekozen methode onmiddellijk gebruik worden gemaakt van de natuurlijke persoonlijke vermogens van de persoon voor wie het profile is opgesteld. NumoQuest© Profiling is een doel, geen methode.

 • vanderbeld

  Advisering en begeleiding bij de investeringen om mooie wijnen te maken en te verkopen.

Werdepie Consulting B.V.

100